لیست پروژه های سرمایه گذاری و کاریابی
گلچین پروژه های سرمایه گذاری هفتگی ما:

IRAN MISIAD

MEMLEKETÇİ SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

“MİSİAD Türkiye’nin Dünyaya Açılan Milli Gücü”

ما مفتخر به آن هستیم که به اطلاع شما برسانیم ترک لاین و مدیر آن آقای مجتبی هیبتی به عنوان مدیریت بخش ایران انجمن حمایت از تجار و سرمایه گذاری و کارآفرینی ترکیه انتخاب گردیدند و به عنوان نماینده رسمی میسیاد فعالیت اجرایی خود را آغاز نموده ایم ما برآنیم تا فعالیت در حوزه سرمایه‌گذاری تجارت اقتصاد و انجام امور اداری مربوطه یه فعالیت سرمایه گذاران را آسان نموده تا بتوانیم همواره تجارتی پویا و کارآمد فیمابین کشورهای ایران و ترکیه داشته باشیم میسیاد در ایران نمایندگی خود را آغاز و دفتر مرکزی و شعب مربوط به آن در شهرهای مختلف فعالیت خود را آغاز نموده که می توان با ارتباط با این دفاتر فعالیت های اقتصادی خود را آغاز و در چارچوب اقدامات اجرایی مرتبط با قوانین دو کشور ایران و ترکیه و با دسترسی به سر شاخه های اصلی تجارت در حوزه های مختلف منابع و توجیه سرمایه گذاری را تضمین کنیم.

بیش از ۲۷۱ مشتری راضی !

آیا می دانید سرمایه گذاری با ارزهای جهانی راهی برای حفظ سرمایه شما در بازارهای جهانی است. یک سرمایه گذاری مناسب برای شما آینده ای بدون دغدغه ایجاد می کند.

بهترین راه مهاجرت به کشورهای دیگر ایجاد یک شغل یا یک سرمایه گذاری امن است تا فرد مهاجر در آرامش باشد این سرمایه گذاری اگر درست نباشد عامل نگرانی خواهد بود.